“Математика без граници” – ПРОЛЕТ

Поздравления на нашите математици !

I а клас
Натан-Себастиан Колев – златен медал
Димитър Стоянов – златен медал
Ивайло Овчаров – златен медал
Андрей Гаров – сребърен медал

I б клас
Георгия Михалева – златен медал
Иван Тодоров – златен медал
Боримир Добранов – сребърен медал
Васил Иванов – сребърен медал

I в клас
Михаил Тодоров – бронзов медал

III б клас
Радослав Дичев – бронзов медал
Амелия Дорош – бронзов медал

IV б клас
Ванеса Мекенян – сребърен медал
Александър Станев – сребърен медал
Иван Чакъров – сребърен медал
Александър Бахматов – бронзов медал
Кристина Белчева – бронзов медал
Симона Радева – бронзов медал
Ема Ненова – бронзов медал

IV в клас
Ива Маринов – сребърен медал