„Провеждане на тренировъчна евакуация при пожар“

На 30.04. от 15.45 часа се проведе практическо занятие (учебна евакуация) с учениците, педагогическия и помощен персонал на тема „Провеждане на тренировъчна евакуация при пожар“. След подаване на сигнал за тревога, всички напуснаха сградата в рамките на 5 минути. Строя го посрещна г-н Николай Николаев – началник на първа районна служба ПБЗН – Бургас заедно с една пожарна кола и екип пожарникари. След като се провери наличността на всички паралелки, г-н Николаев изнесе кратка лекция за действията при възникване на пожар. Присъстващите пожарникари демонстрираха наличното оборудване на пожарната кола. Дадоха възможност на учениците да се качат в пожарната кола и да изпробват пускането на вода с пожарния маркуч.