Иновация в преподаването по математика

Иновация в преподаването по математика – ОУ ”П. Р. Славейков” – Бургас:
– учене на математиката в Moodle с качени теми в системата за 5,6,7 класове от учителите;
– преподаване с използване на таблети от всеки ученик;
– Електронна дъска;
– Динамично участие на всички в урока;
– Решаване на тестове , чрез платформата.