Най-добър четец

За пета поредна година в ОУ „П.Р.Славейков „- гр.Бургас се проведе конкурсът „Най-добър четец „. Според регламента състезанието е по випуски и включва най-добрите четци на отделните класове. Участниците показаха завидни четивни умения предвид на това,
че текстовете съдържаха сложни граматични конструкции и сложни за произнасяне думи. „Словесната битка“ се проведе на 17 и18 април в навечерието на 23 април – Международен ден на книгата и авторското право и излъчи своите поредни победители. И те са от начален етап -Георгия Михайлова- I А, Кристиян Чанев – II Б, Армина Костадинова -III А, Катрин Бахчеванова – IV В.
От прогимназиален етап – Константин Шарапчиев V В,
Ивайла Николова – 6 VI и Александра Сариева – VIIА клас. Авторитетното жури, което се състои от преподаватели начален етап, педагогическия съветник и библиотекаря на училището останаха впечатлени от участниците и им пожелаха да запазят своя неподправен усет към хубавото българско слово.