Етикет при хранене

На 17 април 2019г. ученици от 3 клас в ГЦОУД участваха в демонстрация на тема: „Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене“. Събитието се провежда във връзка със седмицата на здравословното хранене на Община Бургас. Третокласниците се запознаха с правилата за културно хранене и подреждане на масата; какви техники се използват при поставяне на приборите и салфетките и т.н.. Познаването на правилата за правилно поведение на масата ще даде повече самоувереност на децата и ще им спести неудобни ситуации на масата.