„Аз готвя с мама“

На 20.03. в III В клас с класен ръководител Станислава Апостолова се проведе традиционния за класа мартенски час посветен на мама.
Тази година темата бе „Аз готвя с мама“.
Часът се провежда за трета поредна година, благодарение на желанието и активното участие на родителите в живота на класа. Този час цели да създаде добри практики за взаимодействие между ученици, учители и родители, както и да продължи създадените традиции в класа.
Гости бяха:
г-жа Аврамова – Директор
г-жа Гюрова – член на УН
г-жа Димитрова – член на ОС.