Пролетно настроение

Пеят птички пъстрокрили,

тръпне свежият листак,

със чадър от синя свила

руса пролет шета пак.

Учениците от IVа, IVб, IVв клас –ЗИП-информационни технологии, Ви поздравяват с настъпването на пролетта и Ви пожелават пролетно настроение!