За добрите и лошите постъпки

На 11 март децата от ПГ А се учиха заедно как да постъпват с чувство на уважение и отговорност един към друг в различни ежедневни ситуации. Те изгледаха кратко видео, след което заедно с педагогическия съветник и медицинския специалист коментираха постъпките на героите през собствения си поглед и опит. Заедно размишляваха над езоповата басня за лъва и мишката, а накрая на тяхната среща рисуваха за приятелството помежду си.