Ден на розовата фланелка

И през тази учебна година Славейковци показаха,че не са безразлични към проявите на агресия и тормоз в училище.Всички ученици се включиха в отбелязването на Ден на розовата фланелка,като заедно по випуски те отправиха своите послания как да бъдем по-добри един към друг.Всеки клас имаше възможността да каже своето голямо НЕ на тормоза,като изобрази чрез думи и рисунки позицията си върху розова тениска.В контекста на Розовата фланелка с децата от Ученическото обединение се проведе и урок за безопасна учебна среда под ръководството на педагогическия съветник Г-жа Десислава Русева,част от глобалната инициатива на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО „Най-големият урок в света“ .Децата се запознаха с глобалните цели за устойчиво развитие,като изгледаха анимирано видео,посветено на проблема,и размишляваха над това какво могат да направят както всеки един поотделно,така и всички заедно,за да може всяко дете да се чувства добре в училище.