„Най-българският час“

Учениците от начален етап присъстваха на урок по родолюбие с режисьора Искрен Красимиров, основател на „НЕзабравимата БЪЛГАРИЯ“. В присъствието на „живия Ботев“, облечен в автентична униформа и въоръжение, те видяха неговия видеоразказ, посветен на героите от българското националноосвободително движение – Левски, Ботев, Райна Княгиня, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански.