Родителска среща

Уважаеми родители,
– на 12.02.2019г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за начален етап
– на 13.02.2019г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за прогимназиален етап
Заповядайте!