Среща на Училищното настоятелство, Обществения съвет, родителските активи и родители на деца със СОП.

На 30.01.2019 г. се проведе среща на Училищното настоятелство, Обществения съвет, родителските активи и родители на деца със СОП. Училищното настоятелство сподели взетите от тях решения:

1. Събраните средства от Благотворителен маратон и Благотворителен базар да бъдат разпределени, както следва: • 1000.00 лв /хиляда лева/ да бъдат отпуснати за театрално студио „ Арлекин“; • 2550.00 лв /две хиляди петстотин и петдесет лева/ за оборудване на сензорна стая за деца със СОП.
2. Родител и член на Училищното настоятелство ще съдейства на деца със СОП за безплатна терапевтична езда при Общинска конна база Бургас – тел. за връзка 0877422433.
3. На 25.02.2019 г. ще се проведе в три последователни часа от 10.30 ч. до 13.30 ч. „ Най- българският час“ за учениците, във връзка с Националния празник Трети март.
4. По инициатива на учителите от ЦОУД, през март се прави организация за засаждане на дръвчета, около Пушкиновата алея в Морската градина.
5. Училищното настоятелство организира във връзка с проекта „ Аз се храня здравословно“ : „ Часът на хляба“. Всеки клас, в който желае да се проведе може да се свърже с Елина Гюрова – член на Училищното настоятелство. Нека заедно превърнем ОУ „П. Р. Славейков“ в още по- добро място за нашите деца и нека бъдем техния добър пример!

Сензорна стая – ИЗТЕГЛЯНЕ!