Важно за всички родители и ученици!

Междусрочна ваканция – 5.02.2018 г.

Начало на втори учебен срок:  06.02.2019г

На 6 февруари 2019г. учебните занятия ще се проведат, както следва:

Прогимназиален етап – първа смяна;

Начален етап – втора смяна