Важно! До всички ученици, родители и учители!

На основание Заповед N:РД-01-5/18.01.2019г. на д-р Паздеров – Директор на РЗИ Бургас, учебните часове ще бъдат преустановени във всички училища до 22.01.2019г, включително.

Учебните занятия се възобновяват на 23.01.2019г. /сряда/, както следва:
I смяна – I – IV клас
IIсмяна – V – VII клас

Изпитната сесия за самостоятелната форма на обучение не се отменя!
Всички колеги, ангажирани с провеждането на изпитите са длъжни да се явят на съответните дати!