Ученическият съвет на обучение по здравословно хранене

В обучение на тема: „Здравословен начин на живот“ се включиха на 10 януари представителите по класове от Ученическото обединение в училище.В него взеха участие общо 23 ученика от начален и прогимназиален етап, като с принципите на здравословното хранене ги запознаха Клаудия и Цвета- доброволци от БМЧК-Бургас. Освен интересната и полезна презентация, към учениците беше отправено и предизвикателството да се опитат сами да приготвят храната си за училище,като използват наученото за здравословната пирамида!