Димитрина Цветкова - начален учител: Празникът като средство за създаване у ученика на чувството на принадлежност към училището.

Специална награда на Регионален Бургаски музей в конкурса "мартеницата - амулет за здраве". За най-пролетна и оригинална творба, която всеки иска да притежава.

МЕДИИТЕ ЗА НАС