Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Представяме Ви ръководителите на секция математика за 4, 5, 6, и 7 клас към клуб "Математика за всеки", както и модераторите.    [още]

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 „Училищна академия за млади учени“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На 25.03.2010г. от 12ч. 15мин.   клуб "Приятели на морето"    ще проведе ековикторина в мултимедийната зала  на ОУ "П.Р.Славейков". Каним ученици, учители и родители!

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд В началото на месец ноември 2009 г се създаде клуб „Приятели на морето” с ученици от 3 и 6 клас,  ръководител г-жа Т. Стоянова и модератор Яница Маврова. "Всичко, [още]

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ” КЪМ ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” - гр. БУРГАС ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА ОТКРИВАНЕТО НА ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА „ОТ РАКЛАТА НА БАБА” Изложбата се организира в рамките на проект „Училищна „Академия за млади учени”. Извънкласните дейности като възможност за активно участие и изява на всеки ученик”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 [още]

На 02.03.2010 г. членове на Академията бяха гости в телевизионно предаване на Канал 0 . Представени бяха дейностите на отделните клубове и предстоящи изяви. Участниците споделиха, че сбирките на Академията и клубовете са интересни, че научават много нови неща и придобиват нови умения. Уверени са , че макар и изключително сериозни, науките могат да бъдат интересни [още]

  На 01.03.2010 г. клуб „Родолюбие”с ръководител Иванка Костадинова  представи изложба от мартеници във фоайето на училището.   

МЕДИИТЕ ЗА НАС