В навечерието на християнския празник Великден учениците от 5 и 6 клас изработиха с много настроение оригинални картички на пролетна и великденска тематика. Весели празници!

Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" отново показаха своите знания. БРАВО!!! ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ ПО: История и цивилизация - областен кръг 8. Мила Ясенова Димитрова - 75, 5 т.         9. Натали Йорданова Георгиева -  75 т. 12. Митко Цветанов Алексиев - 67, 25 т.    14. Анита Димитрова Ташева - 66 т. 24. Яни Красимиров Троев - 55, 5 т. Знам [още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище "Петко Рачев Славейков", ул. Цар Симеон І 23, За: Живка Стойчева Дойнова, Галина Петрова Вълчева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 846073;056 846071, E-mail: slaveykovoto@gmail.com, Факс: 056 846071 Място/места за контакт: Основно училище "Петко Рачев Славейков"Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slaveykovoto.org. Адрес на профила на купувача: www.slaveykovoto.org. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на учебници и учебни помагала, [още]

На 02. 03. 2012 година се проведе онлайн състезание посветено на трети март – „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ  ОТ ОСМАНСКА ВЛАСТ”, в което взеха участие ученици от VI клас. Сред първите бяха ученици от нашето училище: Теодора Данчева,  Елена Никитова,  Дана Ханджиева, Елена Сотирова, Ивелина Живкова.

ОУ „П.Р.Славейков”– Бургас е включено в списъка на училищата в изпълнението на проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)" на МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд за учебната 2011-2012 г., утвърден със Заповед № РД 09-121/30.01.2012 г.на [още]

Учениците от V, VI, VII клас и СИП "Млад еколог" се включиха в проекта "Зелена точка". Проектът се реализира от сдружение "АСУ Делфи"-Бургас с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие". От 05. 03. до 07. 03. 2012 г. в училище се организира събирането на Е-отпадъци (батерии, зарядни устройства, монитори и др.). Доброволци от сдружението ще [още]