logo

Във връзка с реализацията на проекта "Талантливите деца на България" на фондация "Димитър Бербатов" в партньорство с МОН, за присъждане на годишни награди на децата с най-успешни класации в областта на изкуството, науката и спорта, предстои шеста номинация за постиженията на децата през календарната 2013г. Основното изискване за кандидатстване е участниците да бъдат ученици от 1 [още]

DSC_2883

Среща на партньорите по проект „ Европа в нашите мисли, Европа в нашия живот" – Бургас,  Октомври 2013 От 05.10.2013 до 10. 10. 2013  ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас  бе домакин на четвъртата среща на партньорите по международен проект на тема: "Европа в нашите мисли, Европа в нашия живот"  по секторна програма "Коменски" , финансиран от Европейската комисия. Група [още]

uspeh

ПРОЕКТ „УСПЕХ“ - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» От месец ноември 2013 г. стартира работата  на трети етап по проект "УСПЕХ" на МОН. Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Проектът [още]

В периода 12-14. 04. 2013 г. по плана за квалификационна дейност учителите от ОУ „П.Р.Славейков“  участваха в семинар по модела на д-р Томас Гордън. В практически модул  на тема “Стимулиране на процеса на обучение“ по програмата „Трениране на успешни учители“ те повишиха своята квалификация с развиването на допълнителен набор от умения за общуване. Как помага [още]

Конкурс за най-хубаво украсена класна стая в ОУ ,,П. Р. Славейков,, Конкурс за най-хубаво украсена класна стая проведоха децата в ОУ ,,П. Р. Славейков,,. Заредени с много ентусиазъм и коледно настроение учениците показаха оригинално мислене и завидно въображение при аранжирането на коледната украса. С подготовката по провеждането и оценяването в съревнованието се заеха учениците от новосформирания [още]

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува