tfe_no_thumb

Уважаеми родители, ще се проведат родителски срещи, както следва: начален  етап                               26.11.2013г           18 часа прогимназиален етап                   27.11.2013г           18часа  

DSC_2883

Среща на партньорите по проект „ Европа в нашите мисли, Европа в нашия живот" – Бургас,  Октомври 2013 От 05.10.2013 до 10. 10. 2013  ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас  бе домакин на четвъртата среща на партньорите по международен проект на тема: "Европа в нашите мисли, Европа в нашия живот"  по секторна програма "Коменски" , финансиран от Европейската комисия. Група [още]

uspeh

ПРОЕКТ „УСПЕХ“ - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» От месец ноември 2013 г. стартира работата  на трети етап по проект "УСПЕХ" на МОН. Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Проектът [още]

Уважаеми родители, На 03.09. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за І- ІV клас На 04.09 от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за V-VІІ клас.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! На  09 май 2013 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в конферентна зала на ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас  ще се проведе родителска среща за  разясняване  на организацията,  дейностите, сроковете и необходимите  документи  за  приемане на ученици  в първи клас  за учебната 2013 / 2014 година. Виж още...

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува