На 01.03.2010 г. клуб „Родолюбие”с ръководител Иванка Костадинова  представи изложба от мартеници във фоайето на училището.   

На 24.02.2010 г. се проведе пресконференция за стартиране и изпълнение на проект „Училищна Академия за млади учени". Извънкласните дейности, като възможност за активно участие и изява на всеки ученик.” Присъстваха членове на екипа за управление на проекта, представители на партньора сдружение „Равновесие”, представители на Училищната Академия: Ректор, ръководители и модератори на клубове и секции; представители на печатни [още]

EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ___________________________________________________________________________________________ Спазвайки народните традиции в края на зимата да се гонят злите духове, ние членовете на клуб „Родолюбие” изработихме с голямо желание, усет и фантазия уникални кукерски маски. [още]

EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ___________________________________________________________________________________________ Модератор на І-ІІ клас - Николай от 2б клас, Модератор на ІІІ - ІV клас - Радина от 3а клас, ръководител Илияна Тодорова Модератор на V-VІ клас - Александър от 6а [още]

EU

    Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ___________________________________________________________________________________________ Уважаеми читатели, Това е брой първи на училищен вестник "Академия" Вестникът е част от мащабния проект, който реализира нашето училище, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема [още]

infolist

На25.11.2009 г. официално стартира Училищна "Академия за млади учени" в ОУ "П.Р.Славейков" в рамките на проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013". Академичният съвет, състоящ се от модераторите и ръководителите на клубове и секции, единодушно избра за ректор на академията Яница Маврова от 6а клас и  заместник ректори Мария Костадинова от 7б и Мила [още]