EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ____________________________________________________________________________ На 10.06.2010 година учениците от клуб „Приятели на морето” представиха в галерия „Богориди” фотоизложба „Красотата на Черно море ” в рамките на проект „Училищна „Академия за млади учени”. Извънкласните [още]

EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ____________________________________________________________________________ Уважаеми читатели, Това е трети брой на училищен вестник "Академия" Вестникът е част от мащабния проект, който реализира нашето училище, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема „Да [още]

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Скъпи ученици, Изразяваме гореща  благодарност за активното участие на всички 501 деца  в общоградското състезание по математика и информационни технологии, организирано от клуб "Математика за всеки" по проект [още]

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Уважаеми ученици от гр. Бургас, На 14.05.2010 г. (петък) в ОУ  "П. Р. Славейков" - Бургас ще се [още]

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 „Училищна академия за млади учени“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд По проект „Училищна академия за млади учени“ в училище бе изграден втори компютърен кабинет, снимки от който ви показваме по-долу:

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 „Училищна академия за млади учени“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На 25.03.2010г. клуб "Приятели на морето" проведоха забавно - състезателно занятие на тема Бургаски влажни зони. Беше подготвена и представена презентация по темата от участниците  от 6 клас. Разделени на [още]