Начало

Архив на автора

На Състезанието по математика в чест на 40годишнината от създаването на ПМГ - Бургас с грамоти бяха отличени учениците от Iа клас Елена Светлинова Гарова - първо място и Георги Георгиев Димитров, за своето достойно представяне.

„ Приятелството е най-хубавият празник в живота на човека. То се ражда винаги в толкова цветове и нюанси. Но тъжно или весело, синьо или червено, топло, шумно или тихо, то носи на хората онова цвете, което наричаме щастие.От приятелството започва всичко истинско и свято.” С тези думи на Петя Дубарова започна денят на приятелството за [още]

EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ___________________________________________________________________________________________ Спазвайки народните традиции в края на зимата да се гонят злите духове, ние членовете на клуб „Родолюбие” изработихме с голямо желание, усет и фантазия уникални кукерски маски. [още]

       6.12 – празник на Бургас се проведе ХІІ състезание по математика „Свети Николай Чудотворец“, където с отбори се представиха учениците от втори до седми клас. Константин Радосветов Гаров от ІVа клас с ръководител Димитрина Цветкова зае първо място, а Радостин Асенов Петров с ръководител Димитрина Цветкова бе награден за отлично предствавяне.

На 05.12.2009 година се проведе държавно първенство по "Ката". Добри Николов от 3а клас зае І място, а Кристина Николова от 3а клас зае ІІІ място.