Архив на автора

Информационна среща с родителите на бъдещите първокласници ще се проведе на 9 май 2017г. от 17:30 часа в сградата на училището. Заповядайте!

Вид на процедурата: Процедура за възлагане на поръчка Име на поръчката: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „П.Р.Славейков”-гр. Бургас, за учебната 2017/2018 Уникален номер в регистъра на ОП 9062293 Документация Решение

Самоподrотовката и заниманията по интереси за полинтернатните групи в IV клас да се провеждат в зали на ул."Петко Каравелов №2З" [gview file="https://slaveykovoto.org/wp-content/uploads/2017/02/02.pdf" save="0"]

Уважаеми ученици и родители, информираме Ви, че след Заповед  на Кмета на Община Бургас,  ваканцията се удължава до 11 януари, 2017г. Учебните занятия ще бъдат възстановени на 12 януари, 2017 г. /четвъртък/, както следва: Първа смяна – Начален етап – I, II, III, IV клас Втора смяна – Прогимназиален етап – V, VI, VII клас