ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТИ ФАЙЛ
ПРАВИЛА за прием на деца в СДЯ, ДГ И ППГ към училищата през 2017г. изтегли
 9.03.2017  РЕД за приемане на деца за постъпване в подготвителни групи за задължително предучилищно образование за учебната 2017/2018 година изтегли