Начало

Родителска среща

Уважаеми родители,
– на 26.11.2018г. от 18:15 часа ще се проведе родителска среща за начален етап
– на 27.11.2018г. от 18:15 часа ще се проведе родителска среща за прогимназиален

Заповядайте!