Начало

„Вкусна Есен“

Нашето Училище участва в мероприятие на Общината „Вкусна Есен“ проведено в Зала Младост. Събитието беше свързано със Здравословното хранене и представянето му в различни рецепти. ОУ „П. Р. Славейков“ представи Негово Величeство „Шоколада“ в здравословен вариант като Мус и щипка Любов. Нашият отбор беше в състав: Г-жа Татяна Франгова-класен р-л на IIа и Член на УН, Г-жа Гюрова-Член на УН, Г-жа Парашкевова-Член на УН, децата Калина и Лиандър от Iа и техните родители, Соня от IIIа клас и Елиза от VIа и нейната майка. Получихме Грамота от Кмета на Бургас и страхотна оценка от Мастершеф Севда Димитрова. Мероприятието нямаше състезателен характер, но нашия Шоколадов Мус се хареса на всички.