Начало

Най-добър рецитатор

В навечерието на патронния празник на училището – 17 ноември в ОУ“П.Р.Славейков“ се проведе конкурс „Най-добър рецитатор.“Според регламента участниците рецитираха стихове на патрона на училището,
на избран от тях автор, а някои представиха лично творчество. Учениците демонстрираха отлични рецитаторски умения, добро боравене със словото и артистично майсторство. Авторитетното жури, което тази година е в състав: Мария Бъчварова -ст.учител начален етап ,Десислава Русева -педагогически съветник, Радостина Димитрова -учител ГЦОУД и Милена Върбанова -библиотекар откроиха следните ученици:
от Подготвителните групи – Сияна Манцарова – ПГБ-най-добър рецитатор
най-артистично представяне -Любомир Цанов
от начален етап – Армина Костадинова-IIIА-най-добър рецитатор
най-артистично представяне Андрей Гаров-IА и Алина Апостолова- IVВ
от прогимназиален етап – Симеон Боев-VIА -най-добър рецитатор
Преслав Матев-5В,Ивайла Николова -VIА -най -артистично представяне.