Технологичните иновации в училище

Технологичните иновации в училище безспорно подпомагат процеса на овладяване на знания и умения. Висока ефективност се наблюдава, когато за представяне на информацията се използва комбинация от различна по тип информация – текст, статична графика, аудио и видео.

Използването на мултимедийни средства като образователни технологии носи предимства като:

  • лесно, интересно и точно представяне на съдържанието на учебния материал;
  • лесно и бързо актуализиране на учебното съдържание;
  • повишаване на възможността за самостоятелна работа и работа по групи;
  • създаване на положителна мотивация у обучаемите за усвояване на учебното съдържание;
  • насочване на обучаемите към дейности, които развиват мисленето, сравняването, обобщението, творчеството.

През месец ноември сме подготвили следните електронни ресурси.