Начало

Финал на „Загадката на нашия клас“

Предизвикателството „Загадката на нашия клас“ продължи и през настоящата седмица с нестихващ интерес у всички и мобилизиране на силите за работа в екип. На 23 и 24 октомври децата от подготвителните групи, третокласниците и учениците от прогимназиален етап вложиха много старание да се представят по възможно най-добрия начин в тазгодишното състезание.От песни и подвижни игри на светофар-другар  и леля-зебра при най-малките, през викторина и кръстословици за умни третокласници, до сценки и кръстословица с макет,дело на класовете от прогимназиален етап,загадките показаха формирано съзнателно и отговорно отношение у учениците по въпросите за безопасно движение. Високите резултати на финала не закъсняха- те напълно кореспондират на положения труд.