Начало

Шестокласници на урок по първа долекарска помощ

Полезна и интересна презентация на тема „Първа долекарска помощ“ имаха възможност да гледат и обсъдят с доброволци от БМЧК-Бургас учениците от VI а клас.На 9 октомври в час на класа те научиха как да реагират при възникнал инцидент,като се запознаха с елементите на т.нар.спасителна верига, видяха  съдържанието на една специално оборудвана раница за оказване на първа долекарска помощ и  получиха практически съвети като например какво се прави при кръвотечение от носа.Уроците по темата ще продължат и през следващите седмици с петокласниците.