ОУ „П.Р.Славейков“ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Вече втора година продължава изпълнението на дейностите по проект

„ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“. През месец октомври са подготвени и разработени десет електронни урока за пети, шести и седми клас от старши учители Елена Симеонова,  Красимира Железова и главен учител Димо Делибалтов.

Кръг. Лице на кръг – VI клас – 02.10.2018 г.

Действия с едночлени. Упражнение – VII клас – 12.10.2018 г.

Делимост на естествени числа. Упражнение – V клас-15.10.2018 г.

Обем на права призма. Упражнение – VI клас – 17.10.2018 г.

Делител и кратно на естествено число. Прости и съставни числа. Делимост на сбор, разлика и произведение. Упражнение -V клас 18.10.2018 г.

Действия с многочлени. Упражнение – VII клас – 19.10.2018 г.

Обем на правилна пирамида – VI клас – 23.10.2018 г.

Делимост на естествени числа – първа част. Обобщение – V клас 23.10.2018 г.

Делимост на естествени числа – втора част. Обобщение – V клас 25.10.2018 г.

Тъждествата „Сбор и разлика на втора степен“  и

„Произведение на сбор и разлика на два израза“   – VII клас – 29.10.2018 г.

ОУ „П.Р.Славейков“ е иновативно училище и е модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобряват образователните си резултати, повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси.

Заповядайте да усетите духа на нови методи на преподаване,

училищно лидерство и учебни стратегии.