Начало

Родителски срещи

Уважаеми родители,
Родителските срещи за децата от подготвителните групи и учениците от първи клас ще се проведат на 04.09.2018 год. (вторник) от 17.30 часа в сградата на училището.