Начало

Кандидатстване след VII клас

Уважаеми родители и ученици,
Подаване на документи за участие в приема на ученици след завършен VII клас ще е в срок от 20.06. до 26.06.2018 г.
Работното време на комисията е от 08:00ч. до 18:00ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика.
  2. Свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас (оригинал).
  3. Медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии.
  4. Документ за самоличност на кандидата.
  5. Заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

Заявления можете подавате и електронно. Това  става  на специално създадения портал на МОН за кандидатстване  https://priem.mon.bg  или   https://7klas.mon.bg  Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училището.