ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА

 

На 30.05.2018г. във връзка с изпълнение на дейностите от иновацията по проект „Online e-обучение“  в ОУ “П.Р.Славейков”се проведе последният от поредицата открити уроци по математика.

С цел популяризиране на създадените електронни ресурси по проекта, техническото обезпечаване на иновацията и представяне на необходимата квалификация на педагогическите специалисти за работа по нея, г-н Димо Делибалтов проведе открит урок в VI клас на тема: „Декартова координатна система“. Присъстваха г-жа Дойнова – директор на ОУ „П.Р.Славейков“, учители по математика от ОУ „П.Р.Славейков“, ОУ „В.Априлов“, ОУ „Бр.Миладинови“, ОУ „Н.Геров“ и ОУ „Св.Кл.Охридски“ и представители на Обществения съвет.

След приключване на открития урок се проведе дискусия за стъпките в иновативния процес и възможностите за създаване на електронни образователни ресурси по математика чрез платформата Moodle.

dav