ПОКАНА ЗА ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА

Във връзка с изпълнение на дейностите от иновацията по проект „Online e-обучение“  на 30.05.2018г. от 13.30ч. ще се проведе открита педагогическа практика в ОУ „П.Р.Славейков“.

С цел популяризиране на създадените електронни ресурси по проекта, техническото обезпечаване на иновацията и представяне на необходимата квалификация на педагогическите специалисти за работа по нея, г-н Димо Делибалтов ще проведе открит урок в VI клас на тема: „Декартова координатна система“.

След приключване на открития урок ще се проведе дискусия за стъпките в иновативния процес и възможностите за създаване на електронни образователни ресурси по математика чрез платформа Moodle.