Начало

Представителни изяви на групите с обучителни затруднения

На 16.05.2018г. в ОУ „П.Р. Славейков“ се проведоха представителни изяви на клубовете с обучителни  затруднения по български език.
Целта на представителните изяви бе да се покаже постигнатите знания и умения на учениците от II, III и IV клас. Те представиха презентация , включваща задачи и упражнения, свързани с книжовните норми в българския език. Учениците проведоха състезание със занимателни задачи.
Доказаха, че са получили нови знания по време на присъствието си в заниманията по проекта.