Начало

Отлично представяне на национална ученическа конференция

9.05. 2018г. – Извоювана победа за проекта „С ритъма на барабана“ на ученическото обединение в ОУ „П.Р.Славейков“! Атрактивното представяне на идеята на националната ученическа конференция „Промяната – това сме ние“, организирана от Национална мрежа за децата в гр.София бе спечелена по проект „Училището – като център в общността“. Превърнали се в любимци на конференцията отборът от тримата ученици – Александра Сариева /VIа/, Димитър Градев и София Райкова/Vг/ и техният ръководител – г-жа Златина Георгиева защитиха идеята за създаване на барабанна група, която ще даде възможност чрез положителните вибрации на барабаните да се задоволи нуждата на ученици, родители и учители да изразяват себе си чрез собствен ритъм и чрез слушането на барабаните в същото време. В групата ще се вдъхне увереност на учениците със специални образователни потребности да общуват с останалите, защото те лесно губят концентрацията си, но чрез ритмиката на ударните инструменти ще могат да променят това. Учениците се надяват да привлекат в барабанната група свои връстници, с които да се научат да се изразяват с ритъма на барабана, с неговия тембър, за да си „говорят“, защото „Свиренето на една и съща мелодия, в един и същи ритъм, изтрива конфликтите“ .