Начало

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

На 03.05.2018г. (четвъртък) в ОУ “П.Р.Славейков” се проведе родителска среща във връзка с приема на учениците след седми клас. Г-жа Гаврилова – зам.директор запозна родителите с:

  • График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за уч.2018/19 г.;
  • Необходими документи за участие в приема;
  • Подаване на документи онлайн;
  • Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  • Балообразуване.

Информацията бе поднесена под формата на презентация, която можете да изтеглите.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ