Открити уроци по математика – месец май

През месец март предстои да се проведат три открити урока по математика за учениците от V и VI клас. Тези уроци са открити занятия по проекта за иновативно училище. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа.

  1. Лица на геометрични фигури. Фигури, съставени от изучените фигури – Vклас – 08.05.2018г.
  2. Основни геометрични фигури. Тестови задачи – Vклас – 11.05.2018г.
  3. Декартова координатна система – VIклас – 30.05.2018г.