Начало

Конкурс „Най-добър четец“

На 25 и 26 април по повод 23 април – Международен ден на книгата и авторското право в „ОУ П. Р.Славейков „се проведе конкурс „Най-добър четец „. Конкурсът се провежда за четвърта поредна година и излъчва най -добрите четци по випуски от 1 до 7клас.  Авторитетното жури в състав Мария Бъчварова – ст.учител начален етап, Стоянка Деянова – ст. учител български език и литература, Десислава Русева – педагогически съветник и Милена Върбанова – библиотекар излъчи поредните победители в надпреварата, които демонстрираха изразителност и изключително добри четивни умения. Победителите тази година по випуски са – Валерия Коджаиванова – IВ клас, Армина Костадинова IIА клас, Теодора Люцканчева -IIВ клас, Ванеса Мекенян – IIIБ клас, Катрин Бахчеванова – IIIВклас, Даная Проданова – IVА клас, Александра Бахова – IVГ клас, Ивайла Николова – VА клас,Александра Сариева – VIА клас и Александра Закарян – VIIА клас.