Начало

Открит урок по математика в VI клас

На 24.04.2018г. бе проведен открит урок по математика. На него учениците от VIа клас и г-н Димо Делибалтов показаха приложението в час на мултимедийния интерактивен touch дисплей – ценно дарение от Училищното настоятелство, спечелен чрез Обществен дарителски фонд Пиргос -Бургас. Гости на урока бяха Христо Панайотов – изпълнителен директор в Обществен дарителски фонд, Ваня Гочева и Добриана Сугарева от синдиката на служителите на Уникредит Булбанк, Гергана Градева – председател на Училищното настоятелство и Антоанета Парашкевова – член на УН.
Вдъхновението на дарителите е в подкрепа на развитието на мотивираща и креативна обучителна среда в иновативното ОУ „П.Р.Славейков“ – Бургас.