Начало

Огромен успех в лекоатлетическите игри!

Огромен успех за нашето, Славейковото училище!
Днес, участниците ни в ученическите игри по лека атлетика се представиха повече от блестящо!
Поздравления за момчетата, трети на общинско първенство!
Поздравления за момичетата- първи -на общинско и първи -на областно! Пожелаваме успех и на зоните!
Благодарност към учениците за усилията и волята за победа!
Благодарност към колегите: Бебев, Райкова и Стоянов за перфектната подготовка!
Благодарност към родителите за неоценимата подкрепа!