Открити уроци по математика – месец април

През месец април предстои да се проведат седем открити урока по математика за учениците от V и VI клас. Тези уроци са открити занятия по проекта за иновативно училище. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа.

  1. Лица на равнинни фигури. Мерни единици за лице – V клас – 16.04.2018г.
  2. Пропорции. Общи задачи – VI клас – 17.04.2018г.
  3. Пропорции. Електронен тест – VI клас – 18.04.2018г.
  4. Лице на триъгълник. Упражнение – V клас – 20.04.2018г.
  5. Пропорции. Тестови задачи – VI клас – 23.04.2018г.
  6. Открит урок за родители и настоятелство. (Групова работа) „Множества и операции с тях“ – VI клас – 24.04.2018г.
  7. Лице на успоредник. Упражнение – V клас – 27.04.2018г.