Начало

„Туристическа дестинация- България“

На 27.03.2018 г. беше проведено представително занятие на круб „ Туристическа дестинация- България“ с ръководител г-жа Т. Пеева. В проведеното на тема „Моята древна и млада родина“ занятие учениците от 5 и 7 клас  показаха своите знания за страната: достиженията  през вековете, природните, архитектурните, етнографските и историческите забележителности   чрез  беседа, постери и презентации на английски език. Занятието предизвика интерес от страна на  родители.