Начало

Форум „ Изкуството да общуваш“

На 26 март, за втора година в ОУ „П.Р.Славейков“ се проведе форум по проект „Училището – като център в общността“.
В предизвикателството по темата тази година – „Изкуството да общуваш“ взеха участие над 150 родители, ученици, учители, Стефан Лазаров- координатор проект в НМД,  г-жа Тонева- ст. експерт, д. ОДВ от Община Бургас и г-жа Петкова – ст. експерт по приобщаващо образование -РУО-Бургас.
Чрез модераторите, осигурени ни от Асоциация „Деметра“ се отправиха послания за разбиране в различни ситуации, за повишаване на сензитивността при общуването и се тренираха умения за слушане и говорене, за да могат всекидневните взаимоотношения да благоприятстват развитието на общността. Ще продължим и през следващата година инициативата за провеждането на форума.