Начало

Слънчеви дечица

Наричат ги Слънчевите деца и те наистина са такива. Три слънца си имаме в училище тази учебна година. Три слънчеви усмивки греят на лицата им. Колкото са еднакви, толкова са и различни. Усмихваме им се и ние, приемаме ги и си ги обичаме. На 21 март отбелязваме Международния ден на хората със Синдрома на Даун…и на нашите слънчица.