Начало

Малки разговори на големи теми

На 15.02.2018г. се проведе родителска среща от  кампанията „Родителски срещи в бар“. В рамките на два учебни часа г-жа Алтънджиян, родители,педагогическия съветник г-жа Гюрова и нашия гост Александра Иванчева говорихме за ранната употреба на алкохол и заедно  търсихме решения как да отложим първата среща на децата с алкохола.

Срещата е част от програмата за ранна превенция на употреба на алкохол от непълнолетни „Малки разговори на големи теми“, която се осъществява от Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки с подкрепата на образователното министерство, Държавната агенция за закрила на детето и Асоциация „Родители“.Кампанията се провежда  от 4 години, а  на територията на Бургас и конкретно в ОУ“Петко Рачев Славейков“ това е трета поредна среща.