Начало

Дарение от Училищното настоятелство

Днес, нашето училище получи изключително ценно дарение от Училищното настоятелство: мултимедиен интерактивен touch дисплей, който да бъде използван в учебния процес за въвеждане на нови технологии в образованието и стимулиране на креативността.
Новата придобивка за нас е сбъдната мечта: ще се подобри учебния процес, който ще бъде възможно най-интерактивен и пълноценен.
Настоятелите ни помагат изключително много за подобряване на средата в училище и за използване на иновативни методи на обучение.
Ние вярваме, че мечтите се сбъдват, защото сме свидетели на поредица от благородни жестове.
Дарението на Училищното настоятелство е жест на съпричастност и добронамереност.
Сърдечни благодарности!