Начало

Дарителски инициативи

На 07.03.2018 г. бе проведена среща с родители, учители, работили през годините в училище и ученици. Присъстваха членове на УН и ОС.
Поводът бе популяризиране на дарителските инициативи!
Дарителите – физически лица, възпитаници на нашето училище, предоставиха средства за обновяване на материалната база. Резултатът – оборудван интегриран кабинет по обществени науки и закупен късофокусен мултимедиен проектор. Показана бе и закупена нова техника.
Сърдечни благодарности към дарителите!
Дарителският жест, изразен в съпричастност към училището, помага изключително много в общия ни стремеж да подобрим условията на работа и използваме иновативните методи на обучение, да се развиваме и да вървим по-уверено напред!